Контакти

Външно – търговски отдел

Стефан Кирлашев
Ел.поща: stefan.kirlashev@domko.com
Телефон: (02) 879 12 15 вътр. 125

Отдел Дистрибуторска мрежа

Камелия Стоянова
Ел.поща: distributori@domko.com
Телефон: (02) 879 12 16 вътр. 112

Вътрешно – търговски отдел /магазинна мрежа/

Майя Кузманова
Ел.поща: vtro@domko.com
Телефон: (02) 879 13 00 вътр. 108

Отдел Корпоративни Клиенти

Стефан Кирлашев
Ел.поща: stefan.kirlashev@domko.com
Телефон: (02) 879 13 01 вътр. 125

Счетоводен отдел

Димка Евтимова
Ел.поща: accnt@domko.com
Телефон: (02) 879 13 15 вътр. 124

Рекламен отдел

Пако Василев
Ел.поща: domko@domko.com
Телефон: (02) 879 13 16 вътр. 119

Склад

Валентин Николов
Ел.поща: sklad@domko.com
Телефон: (02) 879 13 15 вътр. 148

Офис – мениджър

Мариета Стоилова
Ел.поща: office@domko.com
Телефон: (02) 879 12 15 вътр. 101